Udalak

Hondarribia

Ondarribia eta Hundarribia izenak agertzen dira historian. Fontem Rapidum eta Fuente Rrabya erromantzeak ere aipatzen dira, baita Monzón edo Andara toponimoak eta Asturiagako edo Astuniagako portua ere. Lehenengoaren etimologia irakur daiteke, zonako paleogeografiarekin oso konforme, "harea-pasabidea", eta halaxe egin zuen Serapio Muxikak. 1778ko euskal testu batean agertzen da, soinu eta grafia berdinekin eta amaiera organikoarekin.

AAA