Toponimoak

Argentinan. Euskal etorkinak 1840-1920

Ikus gainera:

  1. Argentina
  2. Argentinan. Euskal etorkinen gizarteratzea

Immigrazioa gai garrantzitsua da argentinarrentzat, batez ere Pampa hezean bizi direnentzat. Ezinezkoa da horma-irudi distiratsuetan irudikatutako hiri-aztarnak behatzeari uztea, hala nola landa-toponimo bitxiak, "gringo" haiek herrialdean zehar nola igaro ziren gogorarazten dutenak. Hori azken hamarkadetako historiografian islatzen da, noski. Espainiarren eta italiarren kopuru izugarrietan galdu beharrean, euskal kasuak indarra eta aberastasuna hartzen du presentzia minoritario baina frogagarri nabarmen baten itxurazko kontraesanean. Azalpenaren zati bat, zalantzarik gabe, goiz iristean datza, eta aldi osoan mantentzen da, "lur barrura" sartzeko joera bateraezinarekin batera, nahiz eta indigenen arazoa gainditu ez. Talde "erregional" horrek, teorian espainiarrek eta frantsesek kooptatu beharko luketenak, nortasun bat eratzen duenez, kasu arretatsua da.