Politikariak eta Kargu publikoak

Legazpi Gurrutxategi, Miguel Lopez de

"Otrosi: aipatutako Armada horren jebe egin ostean, ezartzen denari jarraiki, Navidad portutik itsasoratu aurretik, gorazarre egingo zaizu kapare modura eta Martinez Batxillerraren (Armada horretako hornitzaile) eta eskribauaren aurrean, Erregearen aginduz esleitu zaizun gobernadore eta kapitain jeneral ofizio eta kargua egoki eta leialki beteko duzula zin egingo duzu Ebanjelioan, eta haren erret zerbitzua eta bere ondare eta erret ondasuna areagotzeko ahalegina egingo duzula, eta mirabe eta basailu on eta leial modura edozein modutan egindako edo jasotako aurkikunde eta ustiapen ororekin erregearen izenean Berroren Maiestatearenana eta Audientzia honetara etorriko zarela, edo Erregeak agindutako pertsona bidaliko duzula, eta ez beste edozein pertsona. Horrez gain, zuzenean edo zeharka ez duzu Erregea eta bere Erret ondasuna nahiz ondarea kaltetuko duen ezer ezkutatu edo egingo eta, zureganako konfiantza izan denez, gauza ororen berri emango duzu. Omenaldi hori burutu ostean, jarraian, Armada horretan joango diren Erret Haziendako Ofizialei, Kapitain Zaldunei eta soldadu guztiei, zu eta eskribaua aurrean izanik, Ebanjelioa zin egin dezatela aginduko diezu publikoki, horretarako ospatuko den Meza batean. Modu berean, Gobernadore eta Kapitain jeneral modura zure esanetara egongo diren pilotu, itsasontzietako maisu eta gainerako itsasgizonei zure agindu guztiak beti beteko dituztela eta, matxinada edo altxamendurik ez dutela egingo zinaraziko diezu, eta zurekin jarraituko dute porrotean eta garaipenean, eta inolaz ere, ez dute kexarik azalduko eta ez dute bete gabe utziko Erregearen zerbitzua eta zurekiko esanekotasuna, ez lurrean ezta itsasoan ere; hori guztiori, gezurrezko zinegite eta zitalkeriarik gabe, eta desleial eta traidore izan gabe, hala egingo balute, haien kontrako zigorrak ipini ahal izango lirateke; halaber, zure kapitainen aginduak beteko dituzte zure izenean, lurrean nahiz itsasoan, aipatutako zigorren arriskupean".