Politikariak eta Kargu publikoak

Legazpi Gurrutxategi, Miguel Lopez de

Soldatu eta itsasgizon artean hirurehun edo hirurehun eta berrogeita hamar pertsona daude espedizioan eta haien izendegi zehatz bat taxutu behar da. Jende guztia batzen duena.

"Eta guztiak batu ostean, Armada horretan doazen guztien berri eman eta haien aipamen orokorra eginaraziko duzu eta bakoitza zerrendatu eta nominan sartuko duzu honakoak adieraziz: izen-deiturak, jaioterria, seme-alaba kopurua, adiña eta helbidea. Horrez gain, zein diren soldadu eta zein marinel azalduko duzu, eta zein ofizialen ardurapean dauden, eta bakoitzari dagokion egiteko edo lansaria, izan ere, dakizun moduan, Kapitain eta soldadu bakoitzari bidaia guztian agindu zaien egitekoa adierazi zaie eta marinalen lansaria bakoitzari esleitu zaion eginbeharraren araberakoa da. Hori guztiori, zurekin eraman beharko duzun liburuan ohartaraziko duzu zure sinadurarekin eta ofizialen sinadurarekin. Halaber, haiek ere beren liburuetan modu berean ezar dezatela aginduko duzu eta liburua gorde dezatela; eta guztiaren kopia, hitzez hitz, aipatutako Martinez Batxillerrari helaraziko diozu, hark Nueva España horretako Erret Ordenetara igor ditzan".