Politikariak eta Kargu publikoak

Legazpi Gurrutxategi, Miguel Lopez de

"Hori egin ondoren, itsasontzi bakoitzean joan beharko duten Kapitain eta soldaduen banaketa egingo duzu, itsasontziaren zama eta jende kopurua aintzat hartuz, egokien eta komenigarrien ikusten duzun moduan. Zurekin batera, itsasontzi Nagusian, Mateo de Sauz Kapitaina izan beharko da, Eremu-maisuak izendatu duena. Harekin batera, Erret Haziendako bi Ofizial, Erret Estandartea eta Alferez jenerala, eta zuekin eta Estandartearekin joateko baimena eman zaien Gentilgizonak ere zuekin joango dira, beharrezkoak dituzuen gainerako pertsonekin batera; esan bezala, guztia zure esku utziaz, zure zuhurtzia, eta gauza orotan duzun jarrera onean eta zureganako konfiantza dagoenez".

Argibide zabal eta luze honetan (guztiaren hiru kopia egonik) Miguel Lopez de Legazpirenganako konfiantza osoa dagoela berresten da, baina gauza guztien kontrola izatera behartzen zaio "hasi itsasontziko kaskotik eta gauzarik ezdeusena ere". Baina, beti, alboan Erret haziendako Ofizialak izan zituen. Espedizioaren goreneko karguak izendatzeko ahalmena ere eman zitzaion: "Almiranta itsasontzian bertako Kapitaina eta Armada osoko Almirantea izendatuko dituzu, horretarako, egokien ikusten duzun pertsona aukeratuz". Laburbilduz: Legazpiri babesa eta konfiantza osoa eman zitzaion eta gainera, jentilgizonez osatutako gorte bat jarri zen bere esku. Eta antolaketa horrekin, abiatu zen espedizioa.