Politikariak eta Kargu publikoak

Legazpi Gurrutxategi, Miguel Lopez de

Armada horren barnean garraiatzen den guztiaz.

"Erregeak jardunaldi horietara joateko aukeratu dituen Ofizialei entrega eta zama guztien kopia helaraziko diezu eskribaua bertan dela, kopia hori zure izenez sinatu beharko duzu; modu horretan, eskribauak eta Ofizialek beren liburuetan eta erret haziendan diru, etxe eta zuk eta Erret Audientzia honek agindutako oro azaldu behar dutela jabetu daitezen..., eta zure liburuan jasota geratuko da kopia hori jaso zutela,horretarako, Ofizialek ere sinatuko dute entraga horren oinean".

Armen, munizioen, hornigaien, merkantzien eta gainerako guztiaren banaketa orokorra. Ezinbestekoa delako:

"Itsasontzi horien banaketari dagokionez, itsasontzi bakoitzean eramango den zamaren eta joango den jende kopuruaren arabera (hori zuk moldatu beharko duzu zuhurtzia eta arretaz), guztia zuk egokien eta komenigarrien ikusten duzun moduan banatzeko agindua emango duzu, horretarako gaitasuna aitortu zaizunez; banaketa horren inbentarioa taxutu eta Kapitain eta Maisuei, eta zuk erabakitako pertsonei emango diezu. Zuk eta aipatutako Ofizialak arduratuko zarete zer entregatu behar duten agintzen, hori idatziz emango duzue, entrega bakoitza generoka sailkatuta: alde batetik itsasontziak eta tresnak, eta, beste alde batetik, artilleria, munizioak eta armak, beste zerrenda batean hornigaiak eta azkenik, merkantzia eta erreskateei dagokiona beste batean; hala gera dadin ezarrita zure eta Ofizial horien sinaduraz eta, baita entrega hori jaso duten pertsonen sinadura zure liburuan eta Ofizialen liburuan ere, uneoro gauzak argi egon daitezen eta agiriak egon daitezen; eta itsasontzi bakoitzak daraman zama guztia erregistratu dezala aginduko duzu, hasi kaskotik eta gauzarik ezdeusena ere barneratuz, Indietako nabigazioan ohitura denez".