Politikariak eta Kargu publikoak

Legazpi Gurrutxategi, Miguel Lopez de

"Artilleriak, munizioak eta arkabuzak eta gainerako arma eta gailuak entregatzen direnean, zurekin eta Erregeak aukeratutako Ofizialekin, eta Maisuekin, artillero eta entrega hori jasoko duten pertsonekin batera, Martin de Goiti bertan izatea aginduko duzu. Azken hori, artilleria horretako Kapitain izendatu baita, konfiantzazko pertsona delako eta lan hori egiteko gaitasuna duelako. Hari ere, Armada horretan, aipatutako artilleria, arma, munizio eta bere ardurapean dagoen ororen memoria bat helaraztea aginduko duzu, guztiaren berri izan dezan, hori ere Artilleriako Kapitainari dagokiolako. Entrega argibideei jarraiki egin ostean, Legazpik, Martinez Batxillerraren bitartez, guztiaren kopia eta nomina bat bidali beharko du Mexikoko hirira, bere sinadurarekin eta gauza bakoitzaren ardura duen ofizialaren sinadurarekin. Hark dokumentu horiek Erregeak aukeratutako Ofizialei helaraziko dizkie. Eta haiek eskuratu eta hiru giltzatako kutxan gordeko dute, Berrorren Maiestateari eta Indietako Kontseilura igortzeko".