Kontzeptua

Euskal literatura

Información complementaria


         · XVI. Mendea
         · XVII. Mendea
         · XVIII. Mendea
         · XIX. Mendea
         · XX. Mendea 1900-1975
         · XX. Mendea 1975-2000


         · Narratiba
         · Ipuingintza
         · Poesia
         · Entsegugintza
         · Ahozko literatura
         · Itzulpengintza
         · Haur eta gazte literatura


         · Komikia
         · Argitalpenen historia
         · Inprentaren historia
         · Literatur sariak

         · Erbestea eta literatura
         · Kritika gay eta lesbiarra
         · Euskal literatur aldizkariak


Euskal literaturari buruzko edozein aipamen historikok literatura hori jaio eta garatzen den hizkuntza eta gizarte-kultura inguruaren gutxieneko aipamen bat egitetik abiarazi beharra du. Euskal kasuari dagokionez, abiapuntuan bertan, beharrezkoa da, gainera, bertsolaritzaren fenomeno interesgarrian indarreangotasun sendoa duen kalitate eta kopuruz aberatsa den ahozko literaturaren eta berantiarra, urria eta oro har kalitate jasoegirik ez duen idatzitako literaturaren arteko bereizketa argia egitea. Baina idatzitako euskal literaturaren karakterizazio hau, itxuraz gutxiesgarria, aipatu berri dugun ingurune horretan hain zuzen ere aditu ezean txarto ulertua izan daiteke.