Udalak

Maule-Lextarre

Herri horretan jaio zen 1592an Arnald de Oihenart historialari eta poeta, euskaraz. L L Bonapartek, 1869an, euskara zubereraz sailkatu zuen, eta horren barruan, bere azpieuskalkian eta Tardets barietatean. 1968an, 1.060 euskaltzale zeuden, hau da, elkartutako biztanleen %15 eta sakabanatutako biztanleen %90 (Yrizarko industrialdea: "Euskalkiak eta euskalkiak", ira. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 1973, or. 54-55).