Erakundeak

ERMANDADEA

 • Alvarez de Morales, A:Las Hermanenes, Espainiako mugimendu komunitarioaren adierazpena, Valladolid, 1974.
 • La Hermandad de Vitoria, Álava, Gipuzkoa, Val de Lana eta beste batzuk Nafarroako erresumaren alde, 1369, En Congreso de Vitoria en la Edad Media, Gasteiz, 1981.
 • Balparda, G.:Bizkaiko ermandadeak eta haien antolaketa probintziala AHDEn (1933).
 • Barrena Osoro, E.: Gipuzkoako Ermandadearen ordenantzak (1375-1463). "Donostia, 1982.
 • Cillán García de Iturrospe, M. del Coro, eta Cillán Apalategui, Antonio:Zuzenbide prozesal penala Getariako 1397ko ordenantzetan, BRSBAPen (1984).
 • Diez de Salazar, L. M:La Hermandad de la tierra de Guipúzcoa (Anterior y Contenido), in BRSBAP, XXXVIII (1982).
 • Egaña, D. I.:Gipuzkoa hezia, Donostia, 1780.
 • González Minguez, C.:Gaztelako Fernando iv.aren erregealdian (Gasteiz, 1974) Ermandadeen azterketari egindako ekarpena.
 • Gorosábel, N.:Gipuzkoako gauza gogoangarriei buruzko berria, Bilbo, 1972.
 • Goyheneche, E.:Ipar Euskal Herriko erakunde administratiboak, AHDEn (1973), 207-262.
 • Iturriza eta Zabala, J. B.:Historia General de Vizcaya y de Las Encartaciones, Bilbo, 1967.
 • Labayru, E.:Historia de Bizcaya, Bilbo, 1968.
 • Marichalar, A., eta Manrique, C.:Legeriaren historia..., Madril, 1806- 1808.
 • Martínez Díez, G.:Erdi Aroko Araba, Gasteiz, 1974.
 • Monreal Cía, G.:Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1974.
 • Morales Belda, F.:La Hermandad de las Padas, Bartzelona, 1974.
 • Nogaret, J.:Petite histoire du Pays Basque Frangaise, Baiona, 1923.
 • Orella, J. L: Arabako erakunde publikoak. Borondatez ematen denetik Arabako Ermandadea behin betiko eratzen den arte, Arriagako Kofradiaren itunaren 650. urteurreneko Biltzarrean, Gasteiz, 1982.
 • Orella, J. L: Gipuzkoako ermandadearen jatorria: Gipuzkoa-Nafarroa harremanak XIII.-XIV. mendeetan; Cuadernos de Historia, 3. zk., Sociedad de Estudios Vascos, 1984.
 • Ortiz de Zarate:Araba probintziaren historiala, Bilbo, 1858.
 • Oyenart, A.:Bi Euskal Herriko albistea, Donostia, 1929.
 • Pirala, A.: Espainia. Monumentuak eta arteak. Haren izaera eta historia. Euskal probintziak, Bartzelona, 1885.
 • Santos Lasurtegui, A.:La Hermandad de Guipúzcoa eta Doctor Gonzalo Moro korrejidorea, Donostia, 1935.
 • Vanguas Miranda:Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra eta 1817 eta 1818ko Gorteetara arte, Donostia, 1828.
 • Yturbide, P.:L'ancien Armandat du Pays de Labourd, in RIEV, 1.097, 5. zk.
 • Zabalo Zabalegui, J.:Nafarroako Erresumaren Administrazioa XIV. mendean, Iruñea, 1973.

Ricardo GÓMEZ RIVERO