Concept

Literatura Oral Vasca

 • AREJITA, Adolfo; ETXEBARRIA, Igone; IBARRA, Jaione. Mendebaldeko euskal baladak. Bilbo: Labayru Ikastegia-BBK, 1995.
 • ARRATIBEL, Jose. Kontu zaarrak. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1980.
 • AZKUE, Resurrección Mª. Cancionero Popular Vasco. Bilbo: Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, 1968.
 • AZKUE, Resurrección Mª. Euskalerriaren Yakintza. Madrid: Espasa Calpe, 1989.
 • BARANDIARAN, Jose Miguel. Obras Completas. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1972-1984.
 • KALZAKORTA, Jabier. Dantza-kopla zaharrak. Bilbao: Labayru Ikastegia-BBK, 2007.
 • Kantu, kanta, khantore. Baiona: Kordelieren irarkolan, 1967.
 • LAKARRA, Joseba; URGELL, Blanca; BIGURI, Koldo. Euskal Baladak. Donostia: Hordago, 1983.
 • LEKUONA, Juan Mari. Ahozko euskal literatura. Donostia: Erein, 1982.
 • LEKUONA, Manuel. Literatura oral vasca. 3ª ed. Kardaberaz bilduma; 22-B, 1964.
 • MARKAIDA, Mª Eugenia... [et al.]. Ahozko literatura: genero txikiak. Bilbao: Labayru Ikastegia, 1991.
 • MICHELENA, Luis. Historia de la Literatura vasca. Madrid: Minotauro, 1960.
 • MICHELENA, Luis. Textos arcaicos vascos. Madrid: Minotauro, 1964. Berrarg. Anejos ASJU-XI. GFA / DFG & EHU / UPV. Donostia 1990.
 • OYHARÇABAL, Bernard. La pastorale souletine: édition critique de Charlemagne. Anejos del Anuario del Seminario "Julio de Urquijo". Donostia: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1991.
 • Refranes y sentencias (1596). Edizio kritikoa, Joseba Lakarra Andrinua. Bilbao: Euskaltzaindia, 1997.
 • ZAVALA Antonio. Euskal erromantzeak. Romancero Vasco. Oiartzun: Sendoa, Auspoa Liburutegia, 1998.