Kontzeptua

Ikastola eredua

Ikastolak hezkuntza-eredu berezia dira.

Informazio osagarriaBeren ekintza kolektiboetan horrelaxe adierazten dute, eta norabide horretan beren erabakiak hartzen dituzte.

Kontzeptuen esanahiari dagokionez, ondokoa adostu dezagun:

Eredua: Produktu edo zerbitzu bat lortzeko asmoz, hainbat ezaugarri, xede, baliabide, eta hauek antolatzeko eta kudeatzeko moduen multzo berezia eta koordinatua da, teoria eta praktikaren arteko zubi lana egiten du, eta erreferentzia-izaera du.

Ondorioz, eta hezkuntza alorreko ereduen markora etorrita, ondoko hau esan dezagun:

Ikastola eredua: Ikastolen hezkuntza-eredua da. Alegia, ikastolen proiektu komuna den Ikastola hezkuntza-proiektua lortzeko, ezaugarri, xede, baliabide, hauek antolatzeko eta kudeatzeko multzoa da, ikastolek banaka eta taldean (modu instituzional bereziaz) adostu, sistematizatu, programatu eta gauzatu egiten dutena, hain zuzen ere, ikastola bakoitzaren baliabide propioez eta Ikastolen Elkartearen baliabide kolektiboen bitartez.