Toponimoak

TUDELA (HISTORIA)

Aguas de Tarazona: 1251. Jaime I de Aragón concedió al concejo el disfrute perpetuo de todas las aguas que debían percibir en término de Tarazona y en cualquier otro lugar de su reino. En 1311 hubo un proceso entre Tudela y Tarazona a propósito de las aguas de esta última. A continuación transcribimos el texto que hace referencia al arancel de peaje en el Ebro: "Similiter la carga de grana dona viginti solidos, et departense en aixi per aquestes uiles con es sobrescrit del bresil. Similiter la carga dels cunils, viginti solidos, et departense en aixi per aquestes uiles con es sobrescrit. Similiter la carga del indi, viginti solidos, et departense tot altresi per aquestes uiles con es sobrescrit. Similiter la carga de lacha dona viginti solidos, et departense tot atresi per aquestes uiles con es sobrescrit. Similiter la carga dels cordouans, blanchs o uermels, dona viginti solidos; et aquels XX solidos departense per aqueles viles aixi con es sobrescrit. Et la carga de la buchines dona de Tortoxa ad Todelam decem solidos. Et aquels X solidos departense que'n abet Tortoxa duodecim denarios, et Azchon sex denarios, et Michinensa sex denarios, Vilella sex denarios, et Pina duodecim denarios, et Saragossa quatuor solidos, El Castelar sex denarios, et Alagon duodecim denarios et Galur duodecim denarios. Similiter la carga de la cera dona decem solidos. Et aquels X solidos departense per aquelas uilas a razón de las buchinas, aixi con es sobrescrit de las altras cargas que donen X solidos. Et dona la carga del estany et del coyre quinque solidos de Tortoxa a Todela. Et aquels V solidos departense aixi: que'n abet Tortoxa sex denarios, et Azchon tres denarios, et Michenensa tres denarios, et Vilella tres denarios, et Pina sex denarios, et Saragossa duos solidos. El Castelar tres denarios, et Alagon sex denarios et Galur sex denarios. Similiter dona la carga de alumne quinque solidos, et departense aquels V solidos per aqueles uiles aixi con es sobrescrit del estany et del covre. Similiter dona la carga d'alcoton quinque solidos, et aquels V solidos departense per aquelas uilas aixi con es sobrescrit del estany et del coyre. Et dona lo quintar de les especies quinque solidos, et departense per aqueles uiles aixi con es sobrescrit de estany et del coyre. Et la carga del cuni dona quinque solidos, et aquels V solidos departense per aqueles uiles aixi con es sobrescrit del estany et del coyre. Similiter la carga del oxitano dona quinque solidos et aquels V solidos departense per aquelas uilas con es sobrescrit del estany et del coyre. Et dona la carga del ferre, o del acer, o de la cleda, de Tortoxa ad Todelam, de cascuns d'aquels auers duos solidos et medium. Et aquels duos solidos et medium partense aixi: que'n habet Tortoxa tres denarios et Azchon tres obolos, et Michinensa tres obolos, Vilella tres obolos, et Pina tres denarios, Saragossa duodecim denarios, El Castellar tres obolos, et Alagon tres denarios et Galur tres denarios. Et dona tot drap de çada: en Tortoxa duos denarios, en Azchon unum denarium, en Michenensa unum denarium, en Vilella unum denarium, en Pina unum denarium, et Saragossa tres denarios, El Castelar unum denarium, en Alagon unum denarium, en Galur unum denarium. Et dona la carga del box: en Galur unum denarium, et en Alagon unum denarium, et El Castelar unum denarium, et en Saragossa tres denarios, en Pina unum denarium, et Vilella unum denarium, en Michinensa unum denarium, en Azchon unum denarium, en Tortoxa duos denarios. Et dona el quintal del sucre: en Tortoxa duos denarios, et en Azchon unum denarium, en Michinensa unum denarium, en Vilella unum denarium, en Pina unum denarium, en Saragossa, tres denarios, El Castelar unum denarium, en Alagon unum denarium, en Galur unum denarium. O d'alquimer et de cenicir o d'albernochs, de cada una de les pesses: duos denarios en Tortoxa, en Azchon unum denarium, en Michinensa unum denarium, en Vilella unum denarium, en Pina unum denarium, en Saragossa tres denarios, El Castelar unum denarium, en Galur unum denarium. Et de tot quant ia sobrescrit sia la carga de V quintals. Et dona la carga del paper viginti solidos, et departense con es sobrescrit. Et dona la liura de seda: en Tortosa unum denarium, en Azchon obolum, en Michinensa obolum, en Vilella obolum, en Pina obolum, en Saragossa tres obolos, en El Castelar obolum, en Alagon obolum, en Galur obolum. Nullus homo no sia tan osat que prenda más de peatge foras aixi con es sobrescrit. Et totes les altres coses que uagan de mercadería, que paghen per Valencia segons que es sobrescrit. Et ego accipio totos los mercaderos qui uan per aquest cami, en ma garda et in mea fidelitate et in mea securitate, illis donantibus aquest peatge, aixi com es sobrescrit. Et aquels qui plus ne pendran, ni altre destorp, ni nul mal, ni contraria faran als mercaders, que perdessen la mia gracia et la mia amor per tots temps et fossen encorreguts en la mia ira. Et mando adhuc firmiter ad meos merinos et ad meos baiulos et a tot lo concel de Saragossa et a todos de la Ribera., que en contra aquels malfeitors et destorbadors, si negu ni auia, uagen tots a destruyre lo cors et l'auer et tot quant del seu trobaran. Signum . Guillelmi, scribe, qui mandato domini regis Jacobi, hoc fecit fideliter transaltari de registro eiusdem domini regis, apud Barchinonam, VIII idus iulii, anno M CC L secundo. Sig . num Guillermi de Rocha, notarii publici Barchinone. Sig . num Petri de Capellades, notarii publici Barchinone. Sig . num Petri Andree, qui mandato domiini regis subscripsi et sigillum suum apponi feci. Signum . Petri Carbonelli, notarii publici Barchinone, qui hoc fideliter transcripsi siue translataui de registro domini regis, VIII idus iulii, anno Domini M CC I secundo, cum litteris rasis et emendatis in linea III ubi dicitur "grana donna", et appositis eadem linea III ubi dicitur "de bresil", et etiam appossitis in linea IX ubi dicitur "aixi", etc."