Monarkia eta noblezia

Nafarroako Fernando I.a eta Aragoiko II.

Fernandoren kantua (1475)

Bi mila gipuzkoarrek baino gehiagok Errege Katolikoak zerbitzatu zituzten Toro, Zamora eta Burgosko ingurabideetan, baita urte hartan gertatutako fakzio militarretan ere. Egun batean, erregea ehizara joan zen, eta ez zen hain prestua itzuli, Isastik dioenez, edo, Garibayk dioenez, Valladoliderako partida ezkutuan zegoelako, gipuzkoarrak traizio baten beldur ziren, eta erregearen zerbitzuko jelu handiarekin hari buruz galdezka hasi ziren, batzuk oihukatuz: "Daca Rey, Daca Rey", Erregea bizirik eta libre zegoela konbentzitu zuten arte. Atal horrek tarte bat eman zion kantari honi:

Gure Errege
ΘBillegu degu basipv,La
Mañana eizera
joa,La Pozkida–Autografiatutako Porgés
y los otros
amilka.

Gure jaunari, berriz, Eta
basoan aurkitzen dugu; Tempranito ehizara
joan zen, erabat gozatzea.Izan ere,
berak begiratzen du, Batzuk
hilak eta besteak osoPortugaldarrak ihes egiten
eta erortzen.

J. K G