Literatoak

Mirande Aypharsorho, Jon

Bere lanaren zehatza izate asmorik ez duen zerrenda bat hauxe izan daiteke.

Bere olerki eta artikuluak batez ere Euzko Gogoa eta Egan aldizkarietan aurki ditzakegu.

Bere lan batzuk aipatzean jarraibidetzat hurrenkera kronologikoa hartu dugu:

 • 1950: Illunabarrez (E-G, 1950, 5-6, orr. 5); Ba-nin adiskide bat (id., orr. 5); Jauregi otzean (b., orr. 5); Oroituz (b., 7-8, orr. 2); Bela (E. A. Poe) (b., 9-10, orr. 5); Lotazillak amabi (b., 11-12, orr. 2).
 • 1951: Igelak (E-G, 3-4, orr. 2); París-Beuret (b., orr. 3); Zergatik (b., orr. 3); Ixiltze (b., 3-4, orr. 6). Ur-basterrean (b., orr. 8); Goiztar txoriek kanta bezate (Jasson) (b. 5-6, orr. 6); Jei-Jei (b., 9-10, orr. 4); Eresi (b., orr. 4); Beiak (b., p-10, orr. 9); Yakintza berri bat: Psikhologi-gaindikoa (Zientzia berri bat: Superpsikologia) (b., 11-12, orr. 227).
 • 1952: Amontillado-upela (E. A. Poe) (b., 1952, 7-8, orr. 21); Euskaldun gudu-zalduntza (b., 9-10, orr. 18); La belle dame Sans Merci (b., 3-4, orr. 5); Tzakhur hil bati (b., 11-12, orr. 2); Ortzi'ren ttunttuna (b., 11-12, orr. 2); Psikhologia-gaindiko gertariak (b., 1-2, orr. 40), 3-4, orr. 6 y 5-6, orr. 3; . Irlandara, Haren Historia Egungo Estatua: I. Kelteratik Irlandara (b. , orr. 145), II Goratzapen eta Erortzapen (b., orr. 183); Zazpi Gizerhaile (b., orr. 19); Legearen Aitzinean (Kafka) (b., orr. 21); . Zinhopa (b., orr. 90); Lekhoreko biziarena (Von Hofmannsthat) (ifd., orr. 10); Eros arrosen artean (b., orr. 76).
 • 1953: Lilibat (Gernika, 1953, 23 zbk, orr. 131); Euskaldungoaren etsaiak (Gernika, 23 zbk, orr. 85, hitz lauz).
 • 1955: Irlandara. Haren Historia eta egungo estatua. III. Berphizkunde? (b., orr. 15); Gaizkigile baten azken orduak (b., orr. 93); Undina, Paranoia (Egan, 1-2, orr. 5).
 • 1956: Bi fraideak (O'Neill) (E. G., e.f. orr. 89); Larrazken gau batez (b., orr. 7); Maitharien arnoa (b., orr. 29); Kontu - kontari, Iphuin - kondatzailea ("Saki" H. H. Munro) (Egan, 1956, I, orr. 19); Otso (Egan, 3-4, orr. 15).
 • 1957: Zaldiz zeruan (E-G, 1957, orr. 6); Burua (b., orr. 49).
 • 1959: Izkuntza baten eriotzaz (Egan, 1959, 1-4, orr. 42); Amsterdameko orhoitzaren bat (Egan, 5-6, orr. 121).
 • 1960: Eresi kantari (Egan, 1960, 3-6, orr. 141); Ipuin-beltzak (Egan, 3-6, orr. 205); . Goncourt-saria dela ta... (Egan, 3-6, orr. 237, crít. lit.).
 • 1961: Berterreten kantuaz oharpen bat (Egan, 1-3, orr. 3).
 • 1970: Bere Haur besoetakoa eleberriaren argitalpena.

  Bere lanaren antologiak aurkitu nahi dituenarentzako bi azalduko ditugu: Jon Miranderen idazlan hautatuak, Gero, Mensajero, Bilbao. 1976, 380 orr. Txomin Peillenen sarrera eta antolakuntza eta Orhoituz, Kriselu, San Sebastián 1976.

  Bere ekoizpenetik at, beraien adierazkortasun eta edertasunagatik Poe, Nietsche, Kafka, eta Munro-ren itzulpenak baloratu beharra dago.