Literary Figures

Mirande Aypharsorho, Jon

Una relación no exhaustiva de su producción podría ser la siguiente.

Sus poesías y artículos los encontramos principalmente en las revistas Euzko Gogoa y Egan.

Tomamos nota por orden cronológico de algunas de sus composiciones:

 • 1950: Illunabarrez; Ba-nin adiskide bat (id., p. 5); Jauregi otzean (id., p. 5); Oroituz (id., 7-8, p. 2); Bela (E. A. Poe) (id., 9-10, p. 5); Lotazillak amabi (id., 11-12, p. 2).
 • 1951: Igelak (E-G, 3-4, p. 2); París-Beuret (id., p. 3); Zergatik (id., p. 3); Ixiltze (id., 3-4, p. 6). Ur-basterrean (id., p. 8); Goiztar txoriek kanta bezate (Jasson) (id. 5-6, p. 6); Jei-Jei (id., 9-10, p. 4); Eresi (id., p. 4); Beiak (id., p-10, p. 9); Yakintza berri bat: Psikhologi-gaindikoa (Una nueva ciencia: la Superpsicología) (id., 11-12, p. 227).
 • 1952: Amontillado-upela (E. A. Poe) (id., 1952, 7-8, p. 21); Euskaldun gudu-zalduntza (id., 9-10, p. 18); La belle dame Sans Merci (id., 3-4, p. 5); Tzakhur hil bati (id., 11-12, p. 2); Ortzi'ren ttunttuna (id., 11-12, p. 2); Psikhologia-gaindiko gertariak (id., 1-2, p. 40), 3-4, p. 6 y 5-6, p. 3;. Irlandara, Haren Historia Egungo Estatua: I. Kelteratik Irlandara (id. , p. 145), II Goratzapen eta Erortzapen (id., p. 183); Zazpi Gizerhaile (id., p. 19); Legearen Aitzinean (Kafka) (id., p. 21);. Zinhopa (id., p. 90); Lekhoreko biziarena (Von Hofmannsthat) (ifd., p. 10); Eros arrosen artean (id., p. 76).
 • 1953: Lilibat (Gernika, 1953, n.° 23, p. 131); Euskaldungoaren etsaiak (Gernika, n.º 23, p. 85, prosa).
 • 1955: Irlandara. Haren Historia eta egungo estatua. III. Berphizkunde? (id., p. 15); Gaizkigile baten azken orduak (id., p. 93); Undina, Paranoia (Egan, 1-2, p. 5).
 • 1956: Bi fraideak (O'Neill) (E. G., e.f. p. 89); Larrazken gau batez (id., p. 7);. Maitharien arnoa (id., p. 29); Kontu - kontari, Iphuin - kondatzailea ("Saki" H. H. Munro) (Egan, 1956, I, p. 19); Otso (Egan, 3-4, p. 15).
 • 1957: Zaldiz zeruan (E-G, 1957, p. 6); Burua (id., p. 49).
 • 1959: Izkuntza baten eriotzaz (Egan, 1959, 1-4, p. 42); Amsterdameko orhoitzaren bat (Egan, 5-6, p. 121).
 • 1960: Eresi kantari (Egan, 1960, 3-6, p. 141); Ipuin-beltzak (Egan, 3-6, p. 205);. Goncourt-saria dela ta... (Egan, 3-6, p. 237, crít. lit.).
 • 1961: Berterreten kantuaz oharpen bat (Egan, 1-3, p. 3).
 • 1970: Publica su novela Haur besoetakoa.

Para quien busque antologías de su obra indicaremos dos: Jon Miranderen idazlan hautatuak, Gero, Mensajero, Bilbao. 1976, 380 pp. con prefacio y preparación de Txomin Peillen y Orhoituz, Kriselu, San Sebastián 1976.

Al margen de su producción propia, hay que valorar asimismo por su expresividad y belleza las traducciones de Poe, Nietsche, Kafka, Munro.