Kontzeptua

Ikastetxeak. Arkitektura

Garai honetan, beste tipologietan ere gertatu zen bezala, ikastetxeak eraikin kopuru txikiagotan kontzentratuko dira baina eraikin handiagotan. Tendentzia horrekin batera gizarteko talde gehiagotara ikasketak zabalduz eta espezializazio maila handituz joango dira. Ikasketa mota bakoitzarentzat -maila edo espezializazioaren arabera, adibidez- eraikin bakarra eta bereizia gauzatzeko joera nagusituko da. Horrela, unibertsitatetan, adibidez, ikasketa mota bakoitzak bere eraikin propioa izaten hasiko da, fakultatea izena hartuko dutelarik. Eraikin horietan eredu arkitektoniko desberdinak aurkituko baditugu ere, bi nabarmenduko dira: bloke bakarreko eraikinak eta patio baten inguruan antolatutako eraikinak.

Garai honen amaieran, XVIII. mendearen lehenengo hamarkadekin batera, eta aurrena ilustrazioa eta gero iraultza liberalaren arrakastaren ondorioz, maila guztietako ikasketak -haurrak, gazteak, unibertsitarioak- gizartean zabaltzen eta kopuruz handitzen hasten diren neurrian eraikin horien beharra ere hein berdinean ugarituko da.