Kontzeptua

Euskal Herriko Historia: Aro Garaikidea

  • AGIRREAZKUENAGA, Joseba (zuz.) Historia de Euskal Herria: Historia General de los Vascos, Donostia, Lur, 2004, Lib. IV, V, VI.
  • BAZAN, Iñaki (Koord.) De Túbal a Aitor: Historia de Vasconia, Madrid, La esfera de los libros, 2002.
  • GRANJA, José Luis y DE PABLO, Santiago (Koord.) Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
  • MONTERO, Manuel. Historia General del País Vasco, Donostia, Txertoa, 2008.