Kontzeptua

Artearen Historia. Modernitatea

  • HH.EE. Nosotros los vascos: Arte. 5 libk. Donostia: Lur, 1987-1994.
  • HH.EE. Euskal Artearen Historia. 14 libk. Donostia: Kriseilua, 1992.
  • HH.EE. El arte en Navarra. 2 libk. Pamplona: Diario de Navarra, 1994.
  • AGIRRESAROBE, I. Euskal Herriko Artea. Donostia: Lur, 1997.
  • BARAÑANO LETAMENDIA, K.; GONZÁLEZ DE DURANA, J.; JUARISTI, J. Arte en el País Vasco. Madrid: Cátedra, 1987.
  • CASTAÑER LOPEZ, X. (ed.). Arte y Arquitectura en el País Vasco. Donostia: Nerea, 2003.
  • KORTADI OLANO, E. Gipuzkoako artea irudietan. Donostia: Kutxa Fundazioa, 2000.
  • MAS SERRA, E. 50 años de Arquitectura en Euskadi. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco, 1990.
  • PLAZAOLA, J; AYERBE, E. Euskal Artearen Historia. 5 libk. Lasarte-Oria: Ostoa, 2002-2004.
  • "Revisión del Arte Vasco entre 1875-1939 = 1875 eta 1939 bitarteko Artearen Berrikuspena". Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales / Eusko Ikaskuntza. Donostia. 23 zbk. (2004). Edukia: Eusko Ikaskuntzak aurkeztutako eta 200ran ospatutako jardunaldietako txosten, komunikatu eta bibliografia.