Irakasleak

Zipitria Irastorza, Elbira

  • ARRONDO, Arantxa, ZUBIZARRETA, Mª Dolores, GARMENDIA, Mª Karmen, Directora: Elbira Zipitriaren Bizitza eta lanari buruzko ikerketa. Donostia, 1984. Gipuzkoako Foru Aldundia bekaren ikerketa
  • AA. VV.: Zipitria'tar Elbire "Andereñoa" omenaldia. Euskerazaintza. Donostia, 1986.
  • ARANBURU PUENTE, X. Elbira Zipitriaren biografiarako jakingaiak: ikastola Donostian 1942-1969 urte bitartean. Datos para la biografía de Elbira Zipitria: la ikastola en San Sebastián (1942-1969). "Cuadernos de Sección", Educación 4. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1991.
  • ARRIEN, G. Bizkaiko ikastolak, 1957-1972. Beren hasiera eta antolaketa. Las ikastolas de Bizkaia, 1957-1972. Sus orígenes y organización. "Cuadernos de Sección", Educación 6. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1992.
  • Véle de Mendizabal, Zuriñe . Euskonews ; 474. Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2009.