Kontzeptua

Vasconum Saltus

VSra eta haren itsasertzeko testuingurura itzuliz, Pirinioen eta Oiassoren alboan zegoen edo, bestela esanda, Pirinioen eta Oiassoren tartean.

Harreman geografiko horri buruz bada aintzat hartu beharreko Plinioren beste aipamen bat ere (NH II, 29). Oiassoko itsasertza (litus Oiarsonis) Pirinioen hegalean kokatu zuen.

Ptolomeok (II, 6) egoera hori berretsi zuen polisen eta akron Pyrénesen (Pirinioen gailurra) bertsioan Oiassó aipatuta. Pirinioak gailur horretan hasten zirela adierazi zuen. Oiassó akron Pyrénes Higerko lurmuturrean identifikatu dute, Jaizkibelen (J. Rodriguez Salis eta M. Martin Bueno (1981). "El Jaizkibel y el promontorio Oiasso a propósito de un nuevo hallazgo numismático romano", Munibe XXXIII, 3/4, 195-197 or.).

Pliniok zein Ptolomeok Oiasso Pirinioen alboan zegoela adierazi zuten eta hortik ondorioztatzen dugu VS Irundik oso gertu zegoela. Eta zer dago Irunen (Oiasso) eta Pirinioen hegalen artean erromatarrek saltus deitzeko?