Literatoak

Urquijo Ybarra, Julio

Hil osteko lehen urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak haren Liburutegia eskuratu zuen.

Tartean Artxibategi Epistolar oparo bat barneratzen da (Urquijok, mende laurdena baino gehiagoz munduko hizkuntzalaritza korronte nagusietako ordezkari anitzekin trukatutako gutunak). Artxibategi hori Euskal Herriko kulturaren harribitxi handietako bat da eta gaur egun "Koldo Mitxelena" Zentro Kulturalean gordetzen da, balio handiko katalogo batekin batera.

Bere ekoizpen naroa RIEV, "Euskalerriaren Alde", "Euskerea", "Euskal Esnalea" eta hianbat aldizkari espezializatutan zehar sakabanatuta aurki daiteke.

Izenburu batzuk aparteko tiradak izan zituzten, liburu modura argitaratuta. Hona hemen horietako batzuk: Bibliografía vascongada. Un manuscrito vasco-latino que se creía perdido, Donostia, 1905, 7 or.; Los refranes vascos de Sauguis traducidos y anotados por A. Lamaignère, Baiona, 1909, 58 or.; La tercera Celestina y el Canto de Lelo, Paris, 1911, 18 or.; Una fuente del "Guero" (Axular: Fr. Luis de Granadaren imitatzaile), Donibane Lohitzune, 1912, 13 or.; Estado actual de los estudios relativos a la lengua vasca. Discurso pronunciado en el Congreso de Oñate el 3 de septiembre de 1918, Bilbo, 1918, 35 or.; Lengua Internacional y Lenguas nacionales. El "euskera", lengua de civilización, Donostia, 1919, 19 or.; Euskal errefrau-bilduma, I. liburukia: Garibayren errefrauak, Donostia, 1919, 81 or.; Un juicio sujeto a revisión. Menéndez Pelayo y los Caballeros de Azcoitia, Donostia, 1925, 152 or.; La cruz de sangre. El Cura Santa Cruz. Pequeña rectificación histórica (G. Bernoville gogoratuz), Donostia, 1928, 62 or.; Discursos leídos ante la Real Academia en la recepción pública de D. Julio de Urquijo e Ibarra el día 24 de noviembre de 1929, Donostia, 1929, 69 or.; Los amigos del País, según cartas y otros documentos inéditos del s. XVIII, Donostia, 1929, 104 or.