Kontzeptua

Udaletxeak. Arkitektura

Aro Garaikidean udal eraikinak estilo berrietara egokitzen joan badira ere -neoklasizismoa eta eklektizismoa aurrena, eta ondoren modernismoa eta arrazionalismoa- aurreko garaietako ezaugarri tipologiko orokorrak ez dituzte galduko eta tipologiaren bilakaeran ez dira aldaketa handiak gertatuko. Gehienetan hirietako eraikin esanguratsuak eta sinbolikoak izaten dira, baina beste aldetik ez dira nabarmentzen forma berezien aldeko apustu ausartak egitegatik. Berez, askotan bulego eraikinen trataera tipologikoa jaso izan dute eta funtzionaltasunaren esanetara moldatu diren eraikinak izan dira. XX. mendearen hasieran eraiki ziren udaletxe gehienetan nabarmentzeko joera nabaria izan bazen ere, estilo eklektiko esanguratsu baten aldeko apustua eginez, XXI. mendearen hasieran joera sinbolikoa galdu ez bada ere, burutzen diren eraikin berriak askoz xumeagoak eta soilagoak izaten dira, nolabaiteko nazioarteko estilo batean eraikiak.