Dramaturgoak

Soroa Lasa, Marcelino

 • Arana, José: Catálogo de obras teatrales euskéricas. "E. E.", 1925, 129-131. or.
 • Dodgson, Edward: 1596ko atsotitzen aditz-formari buruzko ikerketa bat eskaini zion Marcelino Soroari, 1896ko martxoaren 30ean.
 • Guipúzcoa en la mano, 1943.
 • Labayen, A.: Teatro eúskaro, 1965. Auñamendi. Donostia.
 • Labayen, A.: Euskal Antzerkiaren edestirako apur batzuek, Tolosa, 1933. In "Antzerti".
 • López Alén y otros: "Euskal-E." aldizkaria, 47. liburukia, 1902, 2. seminarioa, 53-64, 92-96, 126-127. orrialdeak.
 • Mitxelena, L.: Gabon. Au ostatuba.!, Anton kaiku. "Egan", 1961, 143. or. [Argitalpen horren literatura-kritika].
 • Hist. Lit. Vasc., 138. or.
 • Navas, A.: Revista San Sebastián. 2-I-56: Onaindia, P.: M.E.O E., 395. or.
 • Villasante, L.: Hist. Lit. Vasc., 281. or.
 • Zabala, H.: Marcelino Soroa Lasa. Prólogo al libro de la colección Auspoa n.º 2 Gabon... Tolosa.