Dramaturgos

Soroa Lasa, Marcelino

 • Arana, José: Catálogo de obras teatrales euskéricas. "E. E.", 1925, p. 129-131.
 • Dodgson, Edward: dedicó a M. Soroa su estudio sobre las formas verbales de los Proverbios de 1596, con fecha 30 de marzo de 1896.
 • Guipúzcoa en la mano, 1943.
 • Labayen, A.: Teatro eúskaro, 1965. Ed. Auñamendi. San Sebastián.
 • Labayen, A.: Euskal Antzerkiaren edestirako apur batzuek, Tolosa, 1933. En "Antzerti".
 • López Alén y otros: Rev. "Euskal-E.", t. 47, 1902, 2.° sem. p. 53-64, 92-96, 126-127.
 • Mitxelena, L.: Gabon. Au ostatuba.!, Anton kaiku. "Egan", 1961 , p. 143. [Crítica literaria de esta publicación].
 • Hist. Lit. Vasc., p. 138.
 • Navas, A.: Revista San Sebastián. 2-I-56: Onaindia, P.: M.E.O E., p. 395.
 • Villasante, L.: Hist. Lit. Vasc., p. 281.
 • Zabala, H.: Marcelino Soroa Lasa. Prólogo al libro de la colección Auspoa n.º 2 Gabon... Tolosa.