Kontzeptua

Ondasunen foru-komunikazioa

Foru-komunikazioa bera aztertzen hasi baino lehen, ezkontideen arteko ondarezko harremanei buruzko printzipio orokorrak aipatu behar dira. Eremu honetan, printzipio garrantzitsuena hauxe da: ezkontideek duten askatasuna ondasunen eraentza finkatzeko. Printzipio honen arabera, ezkontideek ezkontzari aplikagarri suertatuko zaion eraentza aukera dezakete, ezkontza ospatu aurretik edo ostean, EHFZZLko 93.1. artikuluaren arabera. Aukera hau egikaritzeko, beharrezkoa da ezkontza kapitulazioak erabiltzea (93.1 eta 2. art). Horrek esan nahi du, Bizkaiko eta Arabako Foru-zuzenbidepean dauden pertsonek ez dutela, derrigorrez, foru-komunikazioa aukeratu behar, komunitate-eraentza izaki. Irabazpidezko eraentza edo eta banaketakoa hautatu dezakete, baina, orduan, Kode zibila aplikatuko zaie ordezko araudi den heinean, EHFZZLk ez baitu horrelako eraentzarik erregulatzen.

Halaber, posible da foru-komunikazioaren aspektu batzuk aldatzea. Hala, ezkontideek ondasun bat edo batzuk komunitatearen eremutik atera ditzakete edo eta legez ezarrita dagoen likidazio sistema aldatu.

Legeak bakarrik jaso egiten du ezkontza-eraentza askatasunez aukeratzeko printzipioa, baina askatasun horrek baditu muga zehatzak. Muga hauetariko batzuk arau bakanetan jasotzen dira, bai euskal Legean baita Kode zibilean ere; eta beste batzuk ezkontzaren eraentza ekonomikoaren egiturari erreparatuta antzematen dira, bai orokorrean baita foru-komunikazioari soilik begiratuta ere.