Literatoak

Mokoroa Muxika, Justo

  • AREJITA, et al. Justo Mª Mokoroa: biografia. Lanak. Usteak. Bilbo: Labayru Ikastegia, 1990.
  • JUARISTI, Patxi. Ondasunekiko harremanak Justo Mokoroaren Repertorio de locuciones del habla popular vasca esaera bilduman. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1996.
  • GARMENDIA, Juan. "Aita Justomari Mokoroaren omenaldia (2001-12-14)", EGAN. 2002, 2.zk., 277-281. or.
  • KALTZAKORTA, Jabier. "Euskal fraseologia: historia, oinarriak", EUSKERA. 2001, 46. zk., 73-87. or.
  • LEKUONA, Juan Mari. "Euskal fraseologia Aita Justo Maria Mokoroari bere mendemugaren hasieran. Ongi etorria eta sarrera-hitzak", EUSKERA. 2001, 46. zk., 17-20. or.
  • KINTANA, Xabier. "Justo Mokoroaren lana eta eragina". EUSKERA. 2001, 46. zk., 109-122. or.