Literatoak

Mokoroa Muxika, Justo (1990ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Justo Mokoroari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Justo Mokoroa.