Lexikoa

MENDIGOIZALE

Erabilitako iturriak eta bibliografia.
 • Euzkadi, 1920-21 eta 1930-37, bereziki "Mendigoizaliak. Aberriko gerrilla horien sorrera, garapena eta misioa" (31-VII-1921) eta "Jatorrizko mendigoxalak" (6-VIII-1933).
 • Aberri, 1923.
 • Pyrenaica Euskal Herriko Alpinismo Federazioko urte-liburuak, 1926-29.
 • Bizkatala, 1930-31 eta 1936.
 • Mendigoxale, 1932.
 • Jagi-Jagi, 1932-36 eta 1946-47.
 • Aberri Librea, 1936- 37.
 • Bilboko "Euzko Gaztedija" ren (Euskadiko Gazteak) memoriak, 1932 eta 1933.
 • E. M B. Independentzia, s. l., s. a. (Bilbo, 1937).
 • Euzkadi-Mendigoxale-Batza, Manuel de Iruxo jaunari irekitako gutuna. 1., s. a. (Baiona, 1962).
 • Euskal Fronte Nazionalaren (Euzko Aberri Alkartasuna) txostena. Venezuelako Ordezkaritza, s. 1. , a. (Karakak).
 • Euskal Fronte Nazionala (Euzko Aberri Alkartasuna), 1967.
 • "Jagi-Jagi: un grito de independiente", Punto y Hora de Euskal Herria, 22 eta 28-IX-1977, 54. zk.
 • "Fernando Sarrailh de Ihartza" (Federico Krutwig), Vasconia, Norbait, Buenos Aires, s. a. (1963).
 • Antonio Elorza, Euskal nazionalismoaren ideologiak 1876-1937, Haranburu, Donostia, 1978.
 • Eugenio Ibarzábal, 50 años de nacionalismo vasco 1928- 1978, Ediciones Vascas, Bilbao, 1978, eta "Lezo de Urreztieta, un aberriano", Muga, 1980ko martxoa, 4. zk. Tiburcio de Ispizua, Odisea del clero vasco exiliado, Bilbo, 986.
 • José Luis de la Granja, Nacionalismo y II República en el País Vasco, C. I. S.-Siglo XXI, Madril, 1986; "La prensa nacionalista vasca: 1930-1937", in La prensa de los siglos XIX y XX, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 1986, eta "El nacionalismo vasco ante la Guerra Civil", in La Guerra Civil en el País Vasco 50 años después, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 1987.


Jose Luis de la GRANJA