Filologoak

Lardizabal, Frantzisko Ignazio

  • GARMENDIA, J. "Francisco Inazio Lardizabal-en lan eta idazkiez ezagutzen eztiren berri eta gauza batzuk", EUSKERA. 1981, 26. zk., 795-797. or.
  • MICHELENA, Luis. Historia de la literatura vasca. Madrid: Minotauro, 1960.
  • OIHARTZABAL, Beñat. "Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak", EUSKERA. 2006, 51. zk., 105-118. or.
  • VILLASANTE, Luis. Historia de la literatura vasca. Oñati: Sendo, 1961.
  • ZALBIDE, Mikel. "Lardizabalen gramatika, bere gizarte-giroan", EUSKERA. 2006, 51. zk. 71-103. or.