Filólogos

Lardizabal, Francisco Ignacio

  • GARMENDIA, J. "Francisco Inazio Lardizabal-en lan eta idazkiez ezagutzen eztiren berri eta gauza batzuk". EUSKERA. 1981, n. 26, p. 795-797.
  • MICHELENA, Luis. Historia de la literatura vasca. Madrid: Minotauro, 1960.
  • OIHARTZABAL, Beñat. "Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak". EUSKERA. 2006, n. 51, p. 105-118.
  • VILLASANTE, Luis. Historia de la literatura vasca. Oñati: Sendo, 1961.
  • ZALBIDE, Mikel. "Lardizabalen gramatika, bere gizarte-giroan". EUSKERA. 2006, n. 51, p. 71-103.