Kontzeptua

Forjariak

Forjariek, talde gisa, beren interesak defendatzen jakin izan dute. Usadiozko kantu bat, Oskorri taldeak ezagun egin zuen Forjarien kanta, horren adibide garbia da:

Forjarien kanta
Forjarien kanta
Gaur forjariak lana utzirik
gatoz guztiok kalera
labeak oso itzaldu eta
protesta bat egitera.

Mailu burdinak bota ditugu
hantxe bertan bazterrera
ez dugu nahi berriro ere
toki hartara lanera.

Dinbili danba; gau eta goiza
su eta keen artean
sosegu eta deskantsu gabe
geure buruen kaltean,
horrexegatik lanak utzirik
gatoz guztiok batean.

Gora, bai, gora beti, gora forjaría;
langile trebe zintzo da mailukaria.

Lurpera, bai lurpera beti nagusia;
ez digute egingo hai duten guztia.

Ez badigu ematen arrazoia gurí,
ez badigu ematen behar legez ongi
su emango diogu gure fabrikari
eta nagusiaren etxe guztiari. Hiru babarrun jategatik
horrenbeste neke, pena,
erdi ustelik aurkitzen dute
forjarien barrena,
gure kontura egiten dute
nagusiek nahi dutena,
gure lepotik gizentzen dute
bere faltrikara dena.

Oso goizetik lanean hasi
su eta keen artean,
dinbili, danba; gelditu gabe
guztiz ilundu artean,
arropa denak puskatezen eta
osasunaren kaltean
Ez badigute gurijornalik haunditzen
berriro gu ez gara lanera bihurtzen,
arrazoiz gehiago badugu eskatzen
ez gaituzte inola hoiek ikaratzen.

Ez badigu ematen arrazoia gurí,
ez badigu ematen behar legez ongi
su emango diogu gure fabrikari
eta nagusiaren etxe guztiari.