Filologoak

Bonaparte, Louis-Lucien (1813-1891)

 • Liburutegiari buruzko bibliografia behatzeko, ikus, "" honetako "Eusko Bibliographia", II. liburukia, 99.or. Printziparen lanari buruzko hurrengo ikerketak ere aipagarri dira:
 • VILLALONGA, José. "Introducción a un estudio sobre Luis Luciano Bonaparte y sus trabajos". E. Yakintza, VII, 1953-57, 39-58. or. [oso ikerketa ona, Printzeak herrialdean barna egindako bidaia bakoitzari buruzko erreferentzia ugariz hornitua].
 • RIEZU, Padre Jorge. "El Príncipe Luis Luciano Bonaparte", Vianako Printzea, 1958, 149-164. or. [Nafarroako Foru Kontseiluaren aretoan emandako hitzaldia].
 • YRIZAR, Pedro. "El Príncipe Luciano Bonaparte y su obra". Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko buletina, 1960, 3-14. or. [hizkuntzararitza eta bibliografia kontuak lehenesten ditu].
 • DARANATZ. "El Prince Louis Lucien Bonaparte au Pays Basque en 1857". Gure Herria, 1923, 361-364. or.
 • LACOMBE, Georges. "Basquisants contemporaines. Le Prince Louis Lucien Bonaparte". RIEV, 1907, 161-166. or. Printzearen argazki-erretratua, 160. or. [biografia bat (zenbait egilek bertatik hartu dituzte datu batzuk) eta bere lan eta idazkien zerrenda barneratzen da].
 • RODRÍGUEZ FERRER, Miguel. Los Vascongados, su país y el Príncipe Bonaparte. Madril, 1873 [Euskal Herrian printzeari buruz luze-zabal hitz egin zuen lehenengoa izan zen. Canovas del Castilloren hitzaurrea da lan leial eta sutsu horren orban].
 • LACOMBE, George. "La carte lingüistique du Prince Louis Lucien Bonaparte". Bulletin du Musée Basque. Baiona, 1924, I, 39. or.
 • COLÁS, Louis. "Une visite du prince Louis-Lucien Bonaparte á Larrau et à Ochagavia en 1857". Gure Herria, 1923, 113-115. or.
 • DARANTZ, Jean Baptiste. "Le prince L. L. Bonaparte au Pays Basque en 1857". Gure Herria, 1923, 361- 364. or.
 • BERRIOCHOA, H. V. de. Catálogo de los documentos lingüísticos procedentes del laboratorio del Príncipe Bonaparte, que se custodian en las Bibliotecas provinciales de Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra. Louvain, 1965, "Premier Congrés International de Dialectologie générale".
 • ESTORNÉS LASA, Bernardo. Literatura I. "Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco?". Donostia, 1969, 358-366 eta 515-516. or.
 • BILBAO, Jon. Eusko-Bibliographi. II. "Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco?", "Bonaparte" artikulua, 95-99. or.
 • LACOMBE, George. "L. L. Bonaparte à Larraun et á Ochagavia en 1857". Gure Herria, 255- 256. or.
 • "Une lettre du prince Bonaparte". Gure Herria, 1928, 193, 425. or.
 • ALZOLA, N. "Luis Luziano Bonaparte euskalaria'ri Lapurdi'ko euskaldunak egindako eskutitz batzuk". Gure Herria, 1958, 97-100. or.
 • ESKIBEL. "L'accueil de la Soule à Louis Lucien Bonaparte". Gure Herria, 1957, 322-328. or.
 • LACOMBE, George. "Les traductions basques de St. Mathieu (1856-1869)". Euskalerriaren Yakintza, 1947, 289-294. or.
 • LAPAZA DE MARTIARTU, Prudencio. "P. Bonaparte desde el punto de vista bascongado". Euskal aldizkaria, 1896-2.°, 161 eta 193. or.
 • N. A. G.: "Bonaparte'ren eun-urte muga dala-ta (1857-1957)". Irun'go "El Bidasoa" astekaritik artua 1957'gko uztailla, agorrilla, irailla, urrilla. Irun, 1957, 10. or.