Kontzeptua

Artearen Historia. Eskultura

Informazio osagarria


         · Artearen historia
         · Historiaurreko artea
         · Erromatarren artea
         · Arte Erromanikoa
         · Arte Gotikoa
         · Errenazimendua


         · Barrokoa
         · Neoklasizismoa
         · Eklektizismoa
         · Modernitatea
         · Abangoardiak
         · Garaikidea


         · Arkitektura

         · Pintura


Ez da erraza eskulturari buruz hitz egitea garai ez historikoetan eta historiko batzuetan. Eskulturaren kontzeptu modernoa Errenazimentuan sortutakoa da, ordura arte, hiru dimentsioko arte lanak tekniken arabera sailkatzen baitziren. Adibidez, galdaketa eta zizelatua bi zeregin ezberdinak zirenez, ez zuten elkarren arteko harreman handirik, batez ere kontzeptu orokorretan.

Sarritan hiru dimentsioen kontzeptu bera ere, zalantzazkoa da bolumena duten arte objektuetan, eta bi dimentsioen lege edo abiapuntuetatik sortutako objektuak besterik ez dira izaten.

Oztopo eta zailtasun horiekin topo egingo dugu Euskal Herriko eskultura aztertzerako orduan; batez ere, XVI. mendean artearen kontzeptu modernoa sortu arte, eta baita gerora ere, XVIII. mendera arte ez baitzen kontzeptu hori nagusitu.