Mountain ranges

EL PIRINEO VASCO

Nombre. Cordillera de montes, Auña, Auñamendi (común, P. Múgica, Ekin) , Pirinioak (Axular, Elhuyar); mendi Pirinioetan (Axular), en los montes Pirineos.Puerto de los Pirineos, portu (alto navarro, bajo navarro), bortu (bajo navarro, suletino, roncalés); Orhi da Bortuetan mendi gora bat (Oihenart Prov.372), Ori es una elevada montaña de los Pirineos. (Diccionario Auñamendi Español-Vasco)