Architecture

Hospital de Leza

Ver versión en euskera.

  • MENDIETA, J.M.; OLAZABAL, M.; SANZ ESQUIDE, J.A.: Archivo de arquitectura en el País Vasco años 30. Bilbo: Eusko Jaurlaritza - Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Bizkaiko Ordezkaritza, 1990.
  • MOYA, A; SAENZ DE GORBEA, X; SANZ ESQUIDE, J.A.: Arte y Artistas vascos en los años 30. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1986.
  • URRUTIA, A.: Arquitectura española siglo XX. Madril: Catedra, 1997.