Kontzeptua

Herrilurrak

Gure herrien historia sozial eta ekonomikoaren zati handi bat herri-lurren, denok erabiltzen dituzten mendi eta lur, biztanle ororena bait da lur horien jabego erabilgarria, ustiapen ereduari lotuta bilakatu da; zaila da giza askez osatutako iragana irudikatzea honelako ustiapenaren laguntzarik gabe, zeinetako herriek erabilera erak antolatu dituzte, ondo jasoak usadio eta ohituretan naiz eta ez geratu beti finkatuak testu idatzietan.