Groupes de Musique

Santa Águeda

En la víspera de Santa Águeda, es decir al anochecer del día 4, personas de todas las edades forman grupos para recorrer caminos, barrios y caseríos cantando las famosas coplas a la mártir. En origen se trataba de una jornada de afirmación de la mocedad al punto que en algunos pueblos alaveses el alcalde cedía la vara de mando a un joven para que durante todo el día ejerciese de primera autoridad. La víspera por la noche se calentaba el ambiente bandeando las campanas en señal de alegría, y para poder festejarlo con un buen convite la muchachada organizaba una postulación o eskea en compañía de un koplari, que es de hecho el último residuo que nos ha quedado de aquella tradición.

Hacia la década de los años sesenta, coincidiendo con una mayor incorporación de las féminas a todo tipo de actos, su popularidad aumentó de forma considerable. El resultado de la postulación se destinaba entonces para las ikastolas, en otros casos para los presos políticos y sus familias, y otros para al regocijo propio, o para fines caritativos (asilos, residencias de ancianos, etc.).

Hoy es usual que los postulantes vistan (los chicos) trajes populares típicos de tratantes, con pantalones oscuros o mil rayas, gran blusón negro, boina, albarcas, y las chicas de "casheras" (mujeres de caserío) y todos con una makilla o palo en las manos con la que golpean el suelo al ritmo de las canciones.En cuanto a las canciones, hay un estribillo fijo y el bersolari, improvisa en función del personaje al que se pide. Hay que advertir que ello es variable en función de la población.

Presentamos aquí el que recogimos en la población de Zumarraga:

1. "Zorion etxe hontako denoi
oles egitera gatoz:
aterik ate ohitura zaharra
aurten berritzeko asmoz.
Ez gaude oso aberats diruz
ez ta ere oiñetakoz;
baina eztarriz sano gabiltza
ta kanta nai degu gogoz".


2. "Mendi totorrak elurrez zuri
atai aldean laiotza
etxe ontako nagusi jaunak
urrezkoa du biotza.
Santa Agedak kendu digu gaur
eskean hasteko lotsa
dirurik ez bada, berdin zaigu
gizendutako bildotsa".


3. "Zelai erdian loreak argi
larroz krabelin ta lili;
etxe hontako etxekoandreak
Ama Birgiña dirudi.
Etxe honetan urdaiazpiko
asko kakutik zintzilik;
ta lukainka gorriak ugar
poltsa betetzeko guri".


4."Mutil taldea ementxe gaude
danok gazteak eta gai
mundu guztia igaro degu
itsas, lehor, medi, zelai;
Neskats ederrak utzi ditugu
negar malketan gure zain
baiña guk neska denen artean
emengotxe alaba nahi".


5."Aspaldi ontan ura garesti
dabil esne ta ardotan
mahats gutti izan arren, ardorik
ez da falta tabernetan.
Jesusek ura ardotu bazun.
Kanaango eztaietan:
oarain ikasle askarrak sortu
zaizkio ardangeletan".

6."Ura gustatzen zaigu eskuak
ta aurpegia garbitzeko:
baiña napar beltza behar degu
eztarria buztitzeko
txampaña ere edango genuke
norbait balitz emayteko
patarra ez da gaizki etortzen
bizkarreko hotsa kentzeko".


7."Itzal berria zabaldu digu
atari aurreko intxaurrak
abe berriak sendotu ditu
etxeko sakape zaharrak
Senar-emazte gazteak neurtu
dituzte bere indarrak
arto ta gariz beteko dira
aurten mandio baztarrak".


8."Tantai luzeak gerria zuzen
darama zeru aldera
etxe ontako seme jatorrak
ba du maitale aukera
Alaba gazte asko dabiltza
zugatik biotz minbera
mutil zahartuta bizi izteko
Jaunak egiña etzera".


9."Mutil gazteak atean gora
non da etxeko larrosa?
Atera bedi azkar leihora
begiak ditzagun goza.
Eguzki berak ikusi nahi du
horren aurpegi ponpoxa
nere emazte izan nahi balu
betea nuke nik poza".


10."Gau ederrean hilargi inguru
izarrak zeru urdiñean
sukalde ortan amaren albo
aur ederrak jolasean:
Zerua hustu zaigu aingeruz
hoiek emen jaiotzean
Zeruko Jaunak gordeko ditu
gizon egin bitartean".

En Bizkaia se canta:

Aintzaldu daigun Agate Deuna
bihar da ba Deun Agate,
etxe honetan zorion hutsa
betiko eu(ki)ko al dabe.

Deun Agatena batzeko gatoz
aurten be igazko berberak,
igaz lez hartu gagizuez ta
zabaldu zuen sakelak.

Zorion etxe hontako denoi
oles egitera gatoz,
aterik ate ohitura zaharra
aurten berritzeko asmoz.

Ez gagoz oso aberats diruz
ezta ere oinetakoz,
baina eztarriz sano gabiltza
ta kanta nahi degu gogoz.

Santa Ageda bezpera dogu
Euskal Herriko eguna,
etxe guztiak kantuz pozteko
aukeratua doguna.

Orain bagoaz alde egitera
agur dautsugu gogotik;
Agate Deuna bitarte dala
ez eizue izan kalterik... IEUP!!

Y en Carranza-Karrantza (G. Arregi. Ermitas de Bizkaia. T.III. p. 309):

1. Buenas noches tenga usted
2. Buenas noches tenga usted
3. Buenas noches tenga usted

Hemos venido a esta casa
para no dejar olvidar
lo que los antepasados
solían acostumbrar.

No venimos por ver chicas,
ni tampoco por bailar,
venimos por longanizas
de la vara a descolgar.

Si va usted a "cuertar" tocino
no se cuerte usted los dedos,
cuerte usted por más arriba,
semos muchos compañeros.

Esta casa, casa blanca,
blanca como una paloma.
Aquí habita un señor cura
Dios le guarde su corona.