Écrivains

Etxepare, Bernart (1480?-1560?)

 • ALDEKOA, Iñaki. Historia de la literatura vasca. Donostia: Erein, 2004.
 • ALTUNA, Patxi. Versificación de Dechepare. Métrica y pronunciación. Bilbo: Mensajero, 1979.
 • ALTUNA, Patxi. Linguae vasconum primitiae. (edizio kritikoa). Bilbo: Euskaltzaindia, 1980.
 • ALTUNA, Patxi (1995): "Hitzaurrea" in Linguae vasconum primitiae 1545-1995. Bilbo: Euskaltzaindia, 1995. 13-18 orr.
 • ARKOTXA, Aurelia. "Etxeparekoaren maitasunezko kopleta, I.". Sancho el Sabio, 1994, nº 6.
 • BILLELABEITIA, Miren. Euskal Herriko literatura. Zornotza: Ibaizabal, 2003.
 • BILLELABEITIA, Miren. "Linguae Vasconum Primitiae (1545)". Euskal Literaturaren Hiztegia. EHU-Euskara Institutua. [Fecha de consulta: 27-04-2012-04].
 • JUARISTI, Jon. Literatura vasca. Madrid: Taurus, 1987.
 • JUARISTI, Jon. "De métrica vascorrománica" ASJU, 1990, 2.
 • KORTAZAR, Jon. Euskal literaturaren historia txikia. Donostia: Erein, 1997.
 • LAFITTE, Pierres. Euskal literaturaz. Donostia: Etor, 1990.
 • LAFON. René. "La langue de Bernard Dechepare". BAP, 1951, 7.
 • MITXELENA, Luis. Historia de la literatura vasca. Madrid: Minotauro, 1960.
 • OIHENART, Arnaud. "L'Art Poétique Basque". Gure Herria, 1967, Baiona. 205-229 orr.
 • ORPUSTAN, J.B. Précis d'histoire littéraire basque. 1545-1950. Baigorri: Editions Izpegi, 1996.
 • URRUTIA, Andres. "Bernat Etxepare: el poeta de una lengua sin estado". Los escritores, hitos de la literatura clásica euskérica. Besaide bilduma. Gasteiz: Fundación Sancho el Sabio, 1996.