Literatoak

Zubizarreta Arrizabalaga, Karmelo (2008ko bertsioa)

Escritor euskérico guipuzcoano, nació en Azkoitia el 25 de agosto de 1927. Religioso de la orden Carmelita. Colaborador de Karmel; autor de la novela Naigabez.