Sailkatu gabe

MUJER (SOCIOLOGÍA: SITUACIÓN DE LA MUJER EN EUSKADI)


Población activa y tasas de actividad, en la Comunidad Autónoma Vasca, por sexo y por comarcas en 1981.

Eskualdeak Guztira
  Guztira Aktiboak Ez-aktiboak
-- Araba
Arabako Ibarrak
Arabako Lautada
Arabako Mendialdea
Errioxa Arabarra
Gorbeia Inguruak
Kantauri Arabarra

-- Bilbao
Arrati-Ibaizabal
Bilbo Handia
Durangaldea
Enkartazioak
Gernika-Bermeo
Markina-Ondarroa
Plentzia-Mungia

-- Gipuzkoa
Bidasoa Beherea
Deba Beherea
Deba Garaikoa
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea
Urola-Kostaldea

4.267
200.600
3.645
22.291
64.714
936.848


66.569
67.136
317.863
90.912
31.317
9.559
46.234


70.293
5.696
34.083
28.132
33.544
46.696
61.410

1.595
74.219
1.353
7.995
23.080
327.102


24.693
25.981
116.545
32.554
10.781
3.421
15.916


25.797
2.274
11.855
10.005
11.886
17.474
22.533

2.672
126.381
2.292
14.296
41.634
609.746


41.876
41.155
201.318
58.358
20.536
6.138
30.318


44.496
3.422
22.228
18.127
21.658
29.222
38.877

Eskualdeak Gizonezkoak Emakumezkoak
  Guztira Aktiboak Tasak Guztira Aktiboak Tasak
-- Araba
Arabako Ibarrak
Arabako Lautada
Arabako Mendialdea
Errioxa Arabarra
Gorbeia Inguruak
Kantauri Arabarra

-- Bilbao
Arrati-Ibaizabal
Bilbo Handia
Durangaldea
Enkartazioak
Gernika-Bermeo
Markina-Ondarroa
Plentzia-Mungia

-- Gipuzkoa
Bidasoa Beherea
Deba Beherea
Deba Garaikoa
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea
Urola-Kostaldea

2.276
100.013
1.945
4.922
2.989
17.285


11.292
460.377
46.029
15.737
23.120
14.210
16.756


32.069
33.443
34.073
154.242
35.890
23.674
31.233

1.291
54.798
1.066
2.771
1.718
9.484


6.304
247.197
25.716
8.665
12.203
7.683
9.054


17.292
18.951
18.959
82.205
20.306
13.108
17.370

56,72
54.79
54.81
56.30
57.48
54.87


55.83
53.69
55.87
55.06
52.78
54.07
54.03


53.92
56.67
55.64
53.30
56.58
55.37
55.61

1.991
100.587
1.700
4.637
2.707
16.798


10.999
476.471
44.883
15.580
23.114
13.922
16.788


32.645
33.126
33.063
163.621
34.403
23.022
30.177

304
19.421
287
650
556
2.371


1.691
79.905
6.838
2.116
3.713
2.322
2.832


5.788
5.742
7.022
34.340
5.491
4.366
5.163

15.27
19.31
16.88
14,02
20.54
14.11


15,37
16.77
15.24
1158
16.06
16.68
16.87


17.73
17.33
21.24
20.99
15.96
18.96
17.11
Ref. Eusko Jaurlaritza, Dir. de Estadística.