Filologoak

Mitxelena Elissalt, Koldo

 • Apellidos vascos, San Sebastián, 1953. 1955ean eta 1973an berrargitaratua
 • Las escrituras apócrifas de Andramendi, Milagros Bidegáin-ekin lankidetzan, San Sebastián, 1954
 • La posición fonética del dialecto vasco del Roncal, Toulouse, 1954
 • De onomástica aquitana, Zaragoza, 1954
 • Hispánico antiguo y vasco, Oviedo, 1958
 • A propos de l'accent basque, París, 1958
 • Dictionarium linguae cantabricae de N. Landuchio, de 1562, Manuel Agud-ekin lankidetzan, San Sebastián, 1958
 • Las antiguas consonantes vascas, La Laguna, 1958
 • Los cantares de la quema de Mondragón, Rodríguez Herrero-rekin lankidetzan, San Sebastián, 1959
 • Historia de la Literatura vasca, Madrid, 1960
 • Fonética histórica vasca, San Sebastián, 1961, y 2.ª edic. 1977
 • Lenguas y protolenguas, Salamanca, 1963
 • Textos arcaicos vascos, Madrid, 1964
 • Sobre el pasado de la lengua vasca, San Sebastián, 1964
 • Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue, Bilbao, 1970
 • Mitxelenaren idazñan hautatuak, Bilbao, 1972
 • Zenbat hitzaldi, Bilbao, 1972
 • La lengua vasca, Durango 1977
 • Lengua e historia, Madrid 1985
 • Palabras y textos, Vitoria 1987.

Hainbat aldizkaritan argitaratutako bere ikerketa espezializatuak zenbatezinak dira. Aipagarriak dira, gainera, "Egan"-en argitaratutako bere literatura arloko kritikak eta filmei buruzkoak eta baita "Adixkide Berri" izengoitiz [1950-1960] artista eta idazleei egin zizkieten elkarrizketak ere. "Egan", (Boletín de Amigos del País), "Euskera", "Emerita" (Madrid), "Pirineos" (Zaragoza), "Archivum" (Oviedo), "Bull. de la Soc. Lingüistique (París), "Word" (Nueva York), "Via Domitiae" (Toulouse, etc.) etab. lankide izan zen.

Bere euskeraz eta gazteleraz emandako hitzaldiak hainbat dira. Bere bizitzaren azkeneko urteetako lan nagusia Euskaltzaindiaren Hiztegiaren zuzendaritza izan zen, bere lehenbiziko alea bere heriotza ordutik hilabete gutxira argitaratu zela.