Dantza

Mando zaharrarena

Baztango mutil-dantza.

Mando zaharraina eta Mandozaharraine izenekin ere ezagutzen da. Mutil-dantza motz hau beste biri lotuta dantzatzen da, hirukote bat osatuz: Billantziko Txiki-Zahar dantza-Mando zaharrarena. Bai Bernardo Zalduak, bai Maurizio Elizaldek jaso dute beren bildumetan.

Bere izena letorkioke bere melodiarekin kantatzen zen kantatik:

Erosi nuen mando zahar zahar bat.
Kargatu nuen egurrez eta makurrez...

Larralde, 1991; 21

  • DONOSTIA, J.A. Cancionero Vasco. IV Danzas. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1994.
  • ELIZALDE, Maurizio. Baztango dantzak. Herrikoi Musika Sorta 2-3. Herri Gogoa, 1971.
  • JORDÁ, E. "Nota preliminar a un manuscrito de Bernardo de Zaldua". Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.(Donostia). Año XXIX, cuaderno 4º, 1973, 556-581 or.
  • LARRALDE, Xabier; LARRALDE, Patxi. Baztango Folklorea. Donostia: IZ Estudioa, 1991.