Industriak

LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA

1978ko maiatzaren 24an, Francisco Letamendia «Ortzi» k interpelazio parlamentarioa aurkeztu zion UCDko Gobernuari, eta urriaren 11n, berriz, mozio bat, Lemoizko Zentral Nuklearreko obrak geldiarazteko eskatuz. «Bost dira — laburbiltzen du «Ortzi» -k — zentral nuklear hori geldiarazteko eskatzen duten arrazoiak: eraikuntza horren erabateko segurtasunik eza, Iberduerok egindako legezkontrakotasunetan oinarrituta; zeharkako kalte handiak egotea; zentral hori Lemoizen kokatzeak eragingo duen hondamendi demografikoa; izen hori merezi duen ebakuazio-planik ez egotea, eta hondakin erradioaktiboak biltegiratzearen gaineko segurtasunik eza».