Literatoak

Larzabal, Piarres (1987ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Piarres Larzabali buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Piarres Larzabal.