Kontzeptua

Jentilak

Gizakien aurretik munduan bizi izandako erraldoiak. Indar harrigarriaren jabe, lan ikusgarriak burutu ohi zituzten nekerik gabe, bai eta harritzarrekin jolasean jardun, hauek mendi batetik bestera jaurtikiz. Kristauak baino kristau hobeak zirela esan ohi da, hain baitziren lagun-bera eta errukior. Halako batean laino baten agerpenak eraginda denak hil ziren bat batean eta trikuharri azpian hobiratuta geratu ziren betirako.