Ingeniariak

Echaide Lizasoain, Ignacio María

33 teknika-liburu eta Dyna, Metalurgia y Electricidad ingeniari-aldizkarietan, eta La Cruz, El Integrista, La Constancia bezalako egunkari katoliko eta integrista eta beste batzuetan ehunka artikulu idatzi zituen. Hemen telefonia teknikoari buruzko batzuk besterik ez ditugu aipatuko:: (1921) Apuntes de Telefonía. Donostia: Gipuzkoako Alundiko irarkola; (1924) Comunicaciones de Guipúzcoa. Burgos: Rafael Ibáñez de Aldecoaren Irarkola; (1927) La corriente telefónica. Burgos: Imprenta de Rafael Ibáñez de Aldecoaren Irarkola; (1929) Telefonearen sortze ta aurrerapena. Donostia: Euskal-Esnalea Lagunarteak; (1929) Resumen descriptivo, histórico y estadístico acerca de la Red Telefónica de Guipúzcoa. Donostia: Gipuzkoa Aldundiaren Irarkola; (1942) Lecciones sobre telefonía automática. Madril: Nuevas Gráficas. Bere inprimatutako lanen zerrenda zehatza Yon Etxaiderengan aurki dezakegu, 1986: 271-275, 467-568; Foronda, Manuel de (1948) Ensayo de una bibliografía de los Ingenieros Industriales. Madril: Estades Artes Gráficas (pp. 193-199); eta Bilbao, Jon (1972) Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo C. Bibliografía. Donostia: Editorial Auñamendi, III (245 orr.).