Olerkariak

Delclaux Ortiz de Bustamante, Jaime

  • AGUIRRE DELCLAUX, Carmen. Obra poética poema-liburuaren hitzaurrea. Bilbo: Laga, 1995. (Gerión de Poesía bilduma).
  • AZAOLA, José Miguel de. Obra poética poema-liburuaren hitzaurrea. Bilbo: Laga, 1995. (Gerión de Poesía bilduma).
  • BILBAO ARÍSTEGUI, Pablo. Poesías (Antología) poema-liburuaren hitzaurrea, Madril: Hispánica, 1943. 9-18 or.
  • ELÍAS, Antonio. Obra poética poema-liburuaren hitzaurrea. Bilbo: Laga, 1995. (Gerión de Poesía bilduma).
  • JIMÉNEZ, Juan Ramón. Cartas de Juan Ramón Jiménez (Lehenengo hautaketa). Francisco Garfiasen bilduma, hautaketa eta hitzaurrea. Madril: Aguilar, 1962.
  • JIMÉNEZ, Juan Ramón. Cartas literarias. Bartzelona: Bruguera, 1977.
  • JIMÉNEZ, Juan Ramón. Cartas. Antología. Francisco Garfiasen edizioa. Madril: Austral; Espasa Calpe, 1992.
  • MARAÑA, Félix. "Bilbao, por la palabra. Notas para el análisis de un proceso cultural". Bilbao, vida, paisajes, símbolos. Donostia: Sendoa, 1994, 218-235 or.
  • BETI SÁEZ, Iñaki. "La poesía de Jaime Delclaux". (Donostia: Deustoko Unibertsitatea). (Argitaragabeko artikulua, Interneten zabaldua). [Kontsulta data: 2011ko urriak 18].
  • UGARTE, Pedro. "Escritores malogrados". Pérgola. Bilbao udal egunkariaren eranskina. 129 zenb., 2003ko maiatza, 14 or.