Udalak

BIDANIA

Elecciones en 1936.
Elecciones de Diputados a Cortes del 16-II-1936. CANDIDATOSVOTOS Sr. Irujo 253 Sr. Monzón 199 Sr. Irazusta 193 Sr. Lasarte 185 Sr. Picavea 183 Sr. Paguaga 43 Sr. Oreja 44 Sr. Múgica 41 Sr. Lojendio 41 Sr. Amilibia 1 Sr. Apraiz 1 Sr. Ansó 1 Sr. Larrañaga 1 [Ref. "El P. V.", Febrero 1936].

Elecciones de Diputados a Cortes del 1-III-1936. CANDIDATOSVOTOS Sr. Irujo 251 Sr. Irazusta 251 Sr. Lasarte 251 Sr. Picavea 251 [Ref. "El P. V.", marzo 1946].