Kontzeptua

Berrikuntza pedagogikoa Euskal Herrian

  • ARANBURU, Xabier. "Hezkuntzaren historia Euskal Herrian: Ikastola. Maria Dolores Goya (Groseko ikastola)". Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección: Educación, 3. Donostia, 1990. 199-225 orr. [Kontsulta data: 2012ko otsailak 29].
  • ESTORNES, Idoia. La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca, 1918-1936. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1983.
  • FERNANDEZ, Idoia. Oroimenaren hitza. Ikastolen historia 1960-1975. Bilbo: UEU, 1994. [Kontsulta data: 2012ko otsailak 29].
  • FERNANDEZ, Idoia. "La renovación pedagógica en el País Vasco". DAVILA, Paulí (argit.) Enseñanza y educación en el País Vasco contemporáneo. Donostia: Erein, 2003, 79-96 orr.
  • GORDAILU-ARDURADUN-TALDEA. "Gordailu." Urrats, euskal pedagogia aldizkaria, 0. znbk, 1978.
  • "Luis Otano, un organizador nato al servicio de la renovación pedagógica." Cuadernos de pedagogía, nº 89, 1982/V.
  • OTANO, Luis. "La educación en Euskadi." Cuadernos de pedagogía, 65 zbk., 1980/V.